การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 12

24 พ.ย. 2553

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

กติการแข่งขัน

1.ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย
2.สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
3.โรงเรียนสามารถส่งผู้สมัครได้ไม่เกิน 2 ทีมต่อโรงเรียน
4.การแข่งขันรอบคัดเลือกในช่วงเช้า ใช้ข้อสอบปรนัย 1 ชุด เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 20 โรงเรียน
5.โรงเรียนที่เข้ารอบ แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในช่วงบ่าย ด้วยคำถามจำนวน 15 คำถาม
6.กรณีที่มีคะแนนชนะเลิศหรือรองชนะเลิศเท่ากันจะตัดสินด้วยคำถามทีละคำถาม

รางวัล

ชนะเลิศ 1 รางวัล เงินทุนการศึกษา ทีมละ 16,000.00 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล เงินทุนการศึกษา ทีมละ 10,000.00 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 1 รางวัล เงินทุนการศึกษา ทีมละ 6,000.00 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล 2 รางวัล เงินทุนการศึกษา ทีมละ 2,000.00 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้เข้าร่วมแข่งขัน

Download เอกสารโครงการ
รายละเอียดโครงการ กติกา กำหนดการ PDF
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน PDF
สมัครผ่านระบบ Register online
ปิดรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2553
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งใบสมัคร ได้ที่ คุณจุรี หรือ คุณลักษณา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2579-1111 ต่อ 2147
E-mail : juree.mi@spu.ac.th , lucksana.sa@spu.ac.th