ประชุมประจำปีของ Consortium for Global Education (CGE)

7 ต.ค. 2554

      ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมงานประชุมประจำปีของ Consortium forGlobal Education (CGE) ในฐานะเป็นศูนย์กลางใหม่ของ CGE ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย ดร. จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ University Social Responsibility: Southeast Asia และ อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ New CGE Thailand center program ณ Mercer University ประเทศสหรัฐอเมริกา