“การท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ภายใต้ชื่องาน “คุณลุงจูงหลานลุยสวน”

6 ต.ค. 2554

     ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน”การท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ภายใต้ชื่องาน “คุณลุงจูงหลานลุยสวน” โดยมี คุณลุงไสว ศรียา เกษตรกรดีเด่นรางวัลพระราชทานฯ เป็นวิทยากร มีนักศึกษาไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ (ไทยเทค) ร่วมงานฟังบรรยายจำนวนมาก ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคาร40ปี ม.ศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน