อุตสาหกรรมบันเทิงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไร?

6 ต.ค. 2554

         ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “อุตสาหกรรมบันเทิงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไร?” โดยได้รับเกียรติจาก  หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร  ฉัตรชัย  เป็นวิทยากร  มีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน