โครงการติวเข้ม SPU Tutor, GAT PAT 1 – 3

4 ต.ค. 2554

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการติวเข้ม: SPU Tutor, GAT PAT 1 – 3 เพื่อเตรียมสอบความถนัดทั่วไป (GAT, ภาคภาษาไทย)  PAT1 (วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์) PAT2 (วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์) และ PAT3 (วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บัวหลวง แกรนด์รูม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ในครั้งนี้มีนักเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก