ม.ศรีปทุม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

4 ต.ค. 2554

     ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตัวแทนของมหาวิทยาลัย ศรีปทุม นำคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และนายกเหล่ากาชาด โดยมอบน้ำดื่ม USR Sripatum และอาหาร จำนวน 1,500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ  ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก