“ชนะเลิศภาพถ่ายจิตสำนึกรักเมืองไทยปี3”

3 ต.ค. 2554

 อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ  อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีกับ  น.ส.  รักษิณา  คำภักดี  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3 ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่ายจิตสำนึกรักเมืองไทยปี 3 “เดินหน้า..ประเทศไทย” ในชื่อผลงาน “ก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จ”  พร้อมด้วยรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัลได้แก่ น.ส.ประกายแก้ว   คงกัน และนายกิติณัฐ   ประสมทรัพย์  2 นักศึกษาจากสาขาวิชาการโฆษณา ชั้นปีที่ 3 จัดโดยสำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม  ณ ห้องประชุม สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม