ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป

30 ก.ย. 2554

     ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรหนังสือ เป็นจำนวนมาก ณ Event Hall ชั้น 1 อาคาร 40ปีม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

     ในงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เกียรติเป็นผู้มอบเงินในพิธีบำเพ็ญกิจกรรมจิตอาสา ให้แก่นักศึกษา และในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิชาศึกษาทั่วไปกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 40ปีม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน