ศรีปทุม ร่วมจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี

30 ก.ย. 2554

         มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า, กลุ่มแต่งแต้มฝัน และนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมจัดกิจกรรม  Mini Project รวบรวมเงินบริจาคและสิ่งของถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับชาวบ้านรักปราสาท ต.เทศบาลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 54 ที่ผ่านมา โดยมี อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว อ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ อาจารย์ประจำสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย คุณพิสิษฐ์ วิไลรัตน์ กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเดินทางนำคณะเข้าช่วยเหลือและมอบสิ่งของในครั้งนี้ด้วย