ผลสำรวจความนิยมรัฐบาลยิ่งลักษณ์

30 ก.ย. 2554

 

                      รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม แถลงข่าวผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ “ศรีปทุมโพลล์” เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา โดยประเมินแบบรายภาค ณ ห้องปัทมา อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน