วิศวะฯโยธา ม.ศรีปทุม ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย ชุมชนบ้านเวียงพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา

28 ก.ย. 2554

     นักศึกษาภาควิศวกรรมโยธา ทั้งภาคปกติ และภาคเสาร์อาทิตย์ พร้อมทั้งอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ชุมชนบ้านเวียงพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา