“พิธีไหว้ครู และครอบครูช่าง”

28 ก.ย. 2554

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีไหว้ครู และครอบครูช่าง ประจำปี 2554 โดยมีพลเอกเสรี พุกกะมาน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน