กฐินพระราชทาน ประจำปี 2554

27 ก.ย. 2554

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร พระอารามหลวง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

พิธีฉลององค์พระกฐินพระราชทาน
วันพุธที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๖.๐๐ น. 
ณ ลาน เอ็กซิบิชั่นชั้น ๑ อาคาร ๔๐ ปี ศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาจตุปัจจัย โดยเสด็จพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี  ๒๕๕๔ ในครั้งนี้
สอบถามโทรศัพท์  ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๑๑ ต่อ ๒๓๒๙

 ดูรายละเอียดได้ที่  >>>Click<<<