ม.ศรีปทุมร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนสารวิทยา

27 ก.ย. 2554

อาจารย์รัตนติญา ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานทุนการศึกษา และอาจารย์ เอกสิทธิ์ วงษ์วุฒิพงษ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรับสมัคร เป็นผู้แทนแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ครูและข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในงาน “เพชรดีศรีสาระ คารวะดวงใจ ส.ย.คือสายและใย รักอาลัยมิลืมเลือน” จำนวน 21 คน ของโรงเรียนสารวิทยา โดยมีอาจารย์พชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมรัชมงคล โรงเรียนสารวิทยา