ข่าวดี!!! สำนักหอสมุด จัดโครงการ” ปลดหนี้นาทีทอง สำหรับผู้ที่ค้างค่าปรับ

23 ก.ย. 2554

ข่าวดี!!!
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ” ปลดหนี้นาทีทอง” สำหรับผู้ที่ค้างค่าปรับ
เพียงนำหนังสือที่ค้างส่ง มาคืนที่สำนักหอสมุด ภายในวันที่ 26 -30 ก.ย. 2554 เพียง 5 วันเท่านั้น
จะได้รับการยกเว้นค่าปรับทันที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   >>>Click<<<