เริ่มปฏิบัติการ “หน่วยปฏิบัติการไร้ควัน”

23 ก.ย. 2554

         อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว ในฐานะประธานหน่วยปฏิบัติการไร้ควัน นำคณะทีมงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดตัวโครงการ “หน่วยปฏิบัติการไร้ควัน” เพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุมอย่างเป็นทางการ

         สำหรับโครงการ “หน่วยปฏิบัติการไร้ควัน” ขอเรียนเชิญ!!! อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยกันรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยและร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐบาลและเอกชน สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นทีมงานได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตึก 10 ชั้น 6 หรือติดต่อ อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ 084-6496688   

สุขภาพดี!!! ต้องรักกัน เตือนกัน ห่วงใยกัน ให้ห่างไกลยาเสพติด นะครับ