ประชุมเครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่าย

21 ก.ย. 2554

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูป เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในการประชุมโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูป เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา เพื่อหารือการดำเนินการโครงการของแต่ละเครือข่าย โดยมีผู้แทนจากสถาบันต่างๆ กลุ่มเครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่าย ร่วมการประชุม ณ ห้อง 12A02 อาคาร 40 ปีม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน