กกท.+ศรีปทุม ลงนามความร่วมมือวิชาการ ด้านการกีฬา

19 ก.ย. 2554

         นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการกีฬา กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี อาจารย์โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการลงนามบันทึกขอตกลงครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักกีฬาในด้านวิชาการและงานวิจัยทางกีฬาต่อไป ณ ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

         โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการกีฬาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของวงการกีฬาระดับประเทศ ที่มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมผนึกกำลังในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ

         ซึ่งสถาบันที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการกีฬาในครั้งนี้ ประกอบด้วย

-          มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-          มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

-          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-          มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

-          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย