ประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบายการทำงาน ส.ศิษย์เก่า ศรีปทุม

19 ก.ย. 2554

         อ.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี และ อ.กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารและกฏหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารงานของ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ในฐานะที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม คนใหม่ ณ ห้องอาหารจีน โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา