แกรนด์สปอร์ต สนับสนุนชุด+อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

15 ก.ย. 2554

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา ห้อง 507 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยมี คุณธารา พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ทำพิธีลงนามสัญญาให้การสนับสนุนชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาผลิตภัณฑ์แกรนด์สปอร์ต ให้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี อาจารย์โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารและกฎหมาย และ อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการลงนามสัญญาครั้งนี้

         ซึ่งการทำสัญญาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่ทาง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ให้การสนับสนุนด้วยระยะเวลา 2 ปี รวมมูลค่า 1 ล้านบาท โดย คุณธารา พฤกษ์ชะอุ่ม ได้กล่าวว่า…“จากที่เราได้ให้การสนับสนุนกับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม 10 กว่าปีที่ผ่านมา เราเองก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจและความสำเร็จในด้านกีฬาต่างๆ มากมายของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำให้แบร์ดของเราเป็นที่รู้จักและเป็นที่เผยแผ่ไปในวงกว้างทางการศึกษามากขึ้น”