“รางวัลโฆษณาสั้น”

14 ก.ย. 2554

ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชมเชย การประกวดโฆษณาสั้นในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง “การประกันภัยรถภาคบังคับ  ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในงานมหกรรม สัปดาห์ประกันภัย โดยมีคุณจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)  เป็นผู้มอบรางวัล  ณ อาคาร 9 อิมแพค เมืองทองธานี