ศรีปทุม สร้างชื่อใน “เซินเจิ้น” ม.โลก ครั้งที่ 26

14 ก.ย. 2554

         มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาทุนประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เป็นตัวแทนในนามทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬามหาวิทยาลัยโลก” ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม 2554 ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผ่านมา

         โดยนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย…

ชื่อ/สกุล คณะ ประเภทกีฬา เหรียญรางวัล
น.ส.วิชุดา ไพจิตรกาญจนกุล นิเทศศาสตร์ ยิงปืน ทองแดง
น.ส.ณิชชาอร จินดาพล บริหารธุรกิจ แบดมินตัน ทองแดง

         ซึ่ง ประเทศไทย หลังจบการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 18 เหรียญ ประกอบด้วย 7 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง อยู่อันดับที่ 8 ของตารางเหรียญรางวัล จากนักกีฬาที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 152 ประเทศ

         สำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในนามทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 4 คน นักกีฬา 9 คน

ที่ ชื่อสกุล ตำแหน่ง หน้าที่
1 นายโสภิต ภาโนมัย รอวอธิการบดี ผู้จัดการทีม กีฬาวอลเลย์บอลหญิง
2 นายสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา ผู้จัดการทีม กีฬาวอลเลย์บอลชาย
3 นายสุรชาติ สาระผล อาจารย์อาวุโส สำนักงานการกีฬา ผู้ฝึกสอนทีม กีฬาฟุตบอล
4 นายไตรสิทธิ์ ทิศาเจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา ผู้ฝึกสอนทีม กีฬาวอลเลย์บอลหญิง
ที่ ชื่อสกุล คณะ ประเภทกีฬา
1 นายสันติพงษ์ วงษ์วิบูลย์ บริหารธุรกิจ / การตลาด ฟุตบอล
2 น.ส.ณิชชาอร จินดาผล บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ แบดมินตัน
3 น.ส.โสรยา พรมหล้า บริหารธุรกิจ / การเงินการธนาคาร วอลเลย์บอล
4 น.ส.วิชชุดา ไพจิตรกาญจนกุล นิเทศศาสตร์ / การโฆษณา ยิงปืน
5 นายชาญเดช ไตรดำรง นิติศาสตร์ ยิงปืน
6 นายประทีป สุขโต บริหารธุรกิจ / การจัดการ วอลเลย์บอลชายหาด
7 น.ส.อิศราภรณ์ เถาว์โท เทคโนโลยีสารสนเทศ เทเบิลเทนนิส
8 นายจิรัฎฐ์ จิรสุวรรณ บริหารธุรกิจ / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กอล์ฟ
9 นายอมต คนชาญ นิเทศศาสตร์ /  วิทยุและโทรทัศน์ กอล์ฟ