“จัดทำแผนสภาสตรีแห่งชาติฯ 5 ปี”

12 ก.ย. 2554

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมแถลงแผนยุทธศาสตร์สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดทำแผนให้กับองค์กรสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ระยะเวลา 5 ปีเริ่มจาก(พ.ศ.2555-2559)  ในงานครบรอบ 55 ปีสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  ณ หอประชุมมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ