“ภาพและเทคนิคยอดเยี่ยม”

12 ก.ย. 2554

นางสาวภัทรพร  ตัณฑพานทอง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย และตัวแทนของทีม ” Think Plus” รับรางวัลภาพและเทคนิคยอดเยี่ยม การประกวดภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง “เวลาไม่หวนคืน”โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  เป็นประธานมอบรางวัล  การประกวดโฆษณาสั้นในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง “การประกันภัยรถภาคบังคับ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)”  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล