ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันคล้ายวันเกิดอธิการบดี

8 ก.ย. 2554

         ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำพิธี “ไถ่ชีวิตโค-กระบือ” จำนวน 30 ตัว จำนวนเงิน 403,420 บาท เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา