ก.ไอซีที จับมือ ศรีปทุม แถลงข่าวพัฒนาโปรแกรมเมอร์

8 ก.ย. 2554

         นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการ “สร้างนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ” CAS Code Camp ซึ่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการแต่งตั้งโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ, สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในการฝึกอบรมโปรแกรมเมอร์ สาขาซอฟต์แวร์ ตามนโยบายของรัฐบาลในหัวข้อเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป็นทิศทางหลักการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา