เสริมความรู้โลจิสติกส์

8 ก.ย. 2554

     ดร.วิทยา สุหฤทดำรง ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Logistics Excellence Training 2011 สำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และต่อยอดธุรกิจสู่ความสำเร็จ จัดโดยสำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท TTIS จำกัด ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26