นศ.ศรีปทุม คว้าถ้วยพระราชทาน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สมเด็จพระเทพฯ

7 ก.ย. 2554

         นายคีรเทพ จันทร์รังสี นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 2 และ น.ส.มนันยา คุปะตะธรรม นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาทุนประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประเภทขับร้องฝ่ายชาย และ ประเภทขับร้องฝ่ายหญิง พร้อมครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

         สำหรับบทเพลงที่ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 พร้อมครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้

ชื่อ/สกุล ชนะเลิศ บทเพลง/ศิลปิน
นายคีรเทพ จันทร์รังสี ขับร้องประเภทฝ่ายชาย
***ครองถ้วยพระราชทานฯ
ร่องเรือหารัก / ยอดรัก สลักใจ
มีแฟนแล้วหรือยัง / ก๊อต จักรพันธ์
น.ส.มนันยา คุปะตะธรรม ขับร้องประเภทฝ่ายหญิง
***ครองถ้วยพระราชทานฯ
สาวเพชรบุรี / พุ่มพวง ดวงจันทร์
ผู้ชายในฝัน /  พุ่มพวง ดวงจันทร์