ให้โอวาทก่อนไปญี่ปุ่น

7 ก.ย. 2554

    ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้โอวาทแก่น.ส.กนกวรรณ ยั่งยืน, น.ส.ณัฐรียา ฐิตวราชัย และน.ส.วิภาวรรณ ประทุมสูตร นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ได้รับทุนจาก The Japan Foundation ให้ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องบุษกร อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน