ทิศทางขับเคลื่อนประเทศ

7 ก.ย. 2554

ดร.วิทยา สุหฤทดำรง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “รัฐบาลใหม่กับทิศทาง การขับเคลื่อนประเทศไทย” การประชุมทางวิชาการระหว่างหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 2 ณ ห้องเรียน 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย