ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ความร่วมมือวิชาการ กระทรวงยุติธรรม

6 ก.ย. 2554

         กระทรวงยุติธรรม และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี นายพงษ์ภัฏ เรียงเครือ ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน ปฏิบัติราชการแทน รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานทั้งทางด้านวิชาการ การพัฒนาวิจัย ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทางการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หลักสี่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา