สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม และวิทยาลัยนานาชาติจัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีน

1 ก.ย. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด จงอภิรัตนกุล ผู้อำนวยการสภาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาจีน จาก Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการ Study and Internship Project for Chinese Students from Yunnan Normal University (1/2554) ซึ่งจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ ในหลักสูตร Hospitality ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย  ณ ห้อง12A02 อาคาร 40 ปีม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน