“แถลงข่าว ECIT ปี 55 กับยุค Mobile App”

30 ส.ค. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าวเรื่อง “แผนความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs ใหม่ด้วย Mobile App” ในงานแถลงข่าว “ECIT ปี 55 กับยุค Mobile App เพื่อ SMEs อุตสาหกรรม”  จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ Event Hall ชั้น 1 โซน A อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ