มหาวิทยาลัยศรีปทุม MOUร่วมกับ Tzu Chi University ไต้หวัน

30 ส.ค. 2554

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Professor Ahai C. Lai รองอธิการบดีของ Tzu Chi University ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม พร้อมด้วย อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้อง 12A01 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ม. ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน