การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2554

30 ส.ค. 2554

         ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ภายในงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2554 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง “เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ตามโครงการร่วมของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา