แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์

30 ส.ค. 2554

      สำนักวิจัยและสำนักงานงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมออกบู๊ทแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์