ดูงาน Slumberland

29 ส.ค. 2554

      วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 24 ศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตที่นอน ยี่ห้อ Slumberland