ร่วมมือกองทัพบก

29 ส.ค. 2554

          ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบของที่ระลึกแก่พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เสนาธิการทหารบก ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบกและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของกำลังพลในกองทัพและครอบครัว ณ ห้องรับรอง ๒๑๑ – ๒๑๓ กองบัญชาการกองทัพบก