งานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ”วันยุวกวี”ครั้งที่ ๓๔

25 ส.ค. 2554

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมกับ สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ โดยการสนับสนุน จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี” ครั้งที่ ๓๔  มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางด้านบทร้อยกรองกว่าร้อยโรงเรียน  ในปีนี้ นางสาวกวินสรา สุดใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   จากโรงเรียนศาลาประสิทธิ์ศึกษา และนางสาวจีรนันท์ ชะตายาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัล “เพชรยอดมงกุฎร้อยกรอง รุ่นที่ ๕” ประจำปี ๒๕๕๔ ณ บัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยศรีปทุม