ไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์

25 ส.ค. 2554

         ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรี นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิคุณต่อครูบาอาจารย์ โดยมี ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยมงคล ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 30 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา

         และในโอกาสนี้ทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก ครูธงชัย สุนทรศารทูล เป็นพิธีกรผู้ประกอบพิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรี นาฏศิลป์ ในครั้งนี้ด้วย