รอมฏอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

25 ส.ค. 2554

         ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดงาน “รอมฏอนสัมพันธ์” ครั้งที่ 15 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ชาวมุสลิมต่างสถาบันการศึกษา เนื่องในโอกาสเป็นเดือนบวชถือศีลอดชาวมุสลิม โดยมี อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาชาวมุสลิมจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมภายในงานทั้งหมด 20 สถาบัน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา