เชิญร่วมงานแถลงข่าว “ECIT ปี 55 กับยุค Mobile App เพื่อ SMEs อุตสาหกรรม”

23 ส.ค. 2554

งานแถลงข่าว “ECIT ปี 55 กับยุค Mobile App เพื่อ SMEs อุตสาหกรรม”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “ECIT ปี 55 กับยุค Mobile App เพื่อ SMEs อุตสาหกรรม”  ในวันพุธที่  24 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 – 14.40 น. ณ Event Hall ชั้น 1 โซน A อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ

โดย
คุณภควัต รักศรี ผู้จัดการงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
:
แถลงเรื่อง “ECIT ปี 2554 จาก e-marketplace ต่อยอด สู่ e-supply chain และ ERP Standard”

คุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ รองผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
:
แถลงเรื่อง “ผลสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีในกลุ่ม SMEs ปี 2554”

คุณจันทนา เตชะศิรินุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
:
แถลงเรื่อง “ผลสำเร็จส่งเสริม SMEs ใช้ซอฟต์แวร์บนคลาวคอมพิวติ้ง ในปี 2554”

นายวีรพล ศรีเลิศ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
:
แถลงเรื่อง “แผนงาน ECIT ปี55 และแผนงานใหม่ส่งเสริม SMEs ภาคอุตสาหกรรมใช้ไอที ผ่าน Mobile App”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
:
แถลงเรื่อง “แผนความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs ใหม่ด้วย Mobile App”

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในงานแถลงข่าว “ECIT ปี 55 กับยุค Mobile App เพื่อ SMEs อุตสาหกรรม” ดังวันและเวลาในข้างต้น มา ณ ที่นี้
โดยสามารถดูกำหนดการได้ที่ Click >>>