“ติดเข็มประดับไท รุ่นที่41”

23 ส.ค. 2554

อาจารย์ปริญญา บุญปทุมพงศ์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะ ร่วมทำพิธีติดเข็มประดับไท และมอบประมวลรุ่นที่ 41 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน ในงานคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ครบรอบ 41 ปี ณ  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน