“มอบสื่อสร้างสรรค์”

23 ส.ค. 2554

ผศ.ดร.กาญจนา  มีศิลปวิกกัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการมอบสื่อโฆษณาและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  ให้กับ กองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว  โดยมี พ.ต.ต.จตุรวิทย์ คชน่วม “หรือสารวัตรเทน” รับมอบสื่อต้นแบบที่เป็นผลงานของนักศึกษาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   ณ  ห้องรับรองคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน