“ส่งมอบสื่อโฆษณา”

23 ส.ค. 2554

อาจารย์ศรายุธ  ยืนยง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์และบริการวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาชั้นปีที่ 4 ส่งมอบสื่อโฆษณาให้กับ กองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยมีพ.ต.ต.จตุรวิทย์ คชน่วม (สารวัตรเทน) เป็นผู้แทนรับมอบสื่อโฆษณา โดยสื่อโฆษณาที่ส่งมอบจะถูกนำไปใช้เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ให้กับกองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว ด้วยการนำเสนอสื่อโฆษณาดังกล่าว  ในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิ และกองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว ณ  ห้องรับรองคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน