“ รางวัลสายลับ”

23 ส.ค. 2554

นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาชั้นปีที่ 4  คณะนิเทศศาสตร์  คว้า 2 รางวัล  จากการตรวจจับโฆษณาตามโครงการ “สายลับ…ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่  3” ประกอบไปด้วยนางสาวศิโรรัตน์   อุทาวงศ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ประเภทการตรวจจับโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์   และนายณัฐวุฒิ  ป้านประดิษฐ์  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทการตรวจจับโฆษณาสื่ออินเตอร์เน็ตและโมบายมีเดีย  โดยอาจารย์ศรายุธ  ยืนยง  หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา ในฐานะที่ปรึกษาโครงการได้นำนักศึกษาทั้ง 2  คนเข้ารับรางวัลจากนายนิโรธ  เจริญประกอบ  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   สำนักนายกรัฐมนตรี  ในงานประกาศและมอบรางวัล  สคบ. อะวอร์ด ครั้งที่ 10 และสายลับ…ตรวจจับโฆษณา 3   ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เพลย์เฮาส์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น 8