ม.ศรีปทุม ร่วมกับ 7 สี บำเพ็ญประโยชน์ “วันแม่” ขนหิน-ทราย สร้างเจดีย์วัด จ.ลพบุรี

15 ส.ค. 2554

อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว นำนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี” ร่วมกันขนหินขนทรายขึ้นสร้างเจดีย์วัดเขาสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช 2554 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา