ม.นเรศวรศึกษาดูงานสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ม.ศรีปทุม

15 ส.ค. 2554

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้บริหารและคณาจารย์ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรในโอกาสศึกษาดูงาน และร่วมฟังบรรยายของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ณ อาคาร 40ปี ม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน