หาสุดยอดโลจิสติกส์

11 ส.ค. 2554

 ดร.วิทยา สุหฤทดำรง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโซ่อุปทานแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะ ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการการประกวด Export Logistics Model Award 2011 (ELMA 2011) เพื่อเฟ้นหาสุดยอดมืออาชีพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์พร้อมก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน จัดโดยสำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ณ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิทยาการโซ่อุปทานแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นที่ปรึกษาโครงการครั้งนี้