การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการศึกษาด้านการใช้ ICT ระหว่างไทย-เกาหลี

9 ส.ค. 2554

สำนักการศึกษาออนไลน์ ร่วมกับสำนักงานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ APEC Learning Community Builders (ALCOB) Internet Volunteers Conference and Workshop 2011 เพื่อจัดกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการศึกษาด้านการใช้ ICT ในการเรียนการสอนแบบ e-Learning และแบบ Face to Faceระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับคณาจารย์ ครู และนักเรียนจากประเทศเกาหลี ณ ณ ห้อง Convention Hall อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม